Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur"

 

Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Maakonna sotsiaalne infrastruktuur" on kehtestatud Hiiu maavanema 02.11.2010 korraldusega nr 221.

Teemaplaneeringu eesmärk on lahenduste leidmine teenuste kättesaadavuse tagamiseks erinevat tüüpi piirkondadele (kantidele), mis aitaks kaasa rahvaarvu püsimisele. Planeeringut rakendatakse riiklike tegevuste planeerimisel maakonnas, planeering on aluseks omavalitsustele planeeringute ja arengudokumentide koostamisel, riiklike ja maakondlike programmide, meetmete kavandamisele ning rakendamisele, riiklike ja Euroopa Liidu vahendite kasutamisel, projektide hindamisel ja rahastamisel.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Lisa 1. Kandid Hiiumaal

Lisa 2. Kantide tüübid Hiiumaal

Lisa 3. Külade arengukavad Hiiumaal

Lisa 4. Internetilevi Hiiumaal

Lisa 5. Toidupoed, rändpoe peatused

Lisa 6. Meditsiiniline abi Hiiumaal

Lisa 7. Haridusasutused Hiiumaal

Lisa 8. Postiasutused Hiiumaal

Lisa 9. Pangateenused Hiiumaal

Lisa 10. Seltsielu Hiiumaal

Lisa 11. Sportimisvõimalused Hiiumaal

Bussiliinid: 

Lisa 12. Sõiduvõimalused Kärdla suunal

Lisa 13. Emmaste vald

Lisa 14. Käina vald

Lisa 15. Pühalepa vald

Lisa 16. Kõrgessaare vald

Lisa 17. Haldus- ja riigiasutused Hiiumaal

Lisa 18. Elanike arv 01.01.2007

Lisa 19. Rahvaarvu muutus protsentides 1989-2007

Lisa 20. Elanike tihedus 2000. aasta rahvaloenduse andmetel

Lisa 21. Elanike tihedus 01.01.2007

Lisa 22. Tööealise elanikkonna osakaal (märts 2006)

Lisa 23. Väljaspool valda töötavate elanike osakaal 2000. aasta rahvaloenduse andmetel

Lisa 24. Vallavalitsuste poolt esile toodud probleemid

Lisa 25. Kirikud ja palvelad Hiiumaal

Lisa 26. Prognoositav elanike arv 2015. aastal

Lisa 27. Prognoositav elanike tihedus 2015. aastal

Lisa 28. Teed (juuni 2009)

Lisa 29. Hiiumaa sotsiaalne infrastruktuur

Lisa 30. Teede nimekiri