Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur"

 

Vabariigi Valitsuse 31.01.2005 korraldusega nr 48 algatati  Lääne maakonna teemaplaneering "Maakonna sotsiaalne infrastruktuur". Lääne maavanema 21.10.2008 korraldusega nr 158 võeti vastu ja avalikustati Lääne maakonna teemaplaneering "Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015".

Lääne maavanema 19.02.2009 korraldusega nr 24 kehtestati  Lääne maakonna teemaplaneering "Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015".

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis "Koondkaart"

Joonis 1 "Lastehoiuteenuse kättesaadavus väljastpoolt kanti"

Joonis 2 "Alghariduse teenuse kättesaadavus väljastpoolt kanti"

Joonis 3 "Põhihariduse teenuse kättesaadavus väljastpoolt kanti"

Joonis 4 "Üldkeskhariduse teenuse kättesaadavus väljastpoolt kanti"

Joonis 5 "Perearstiteenuse kättesaadavus väljastpoolt kanti"

Joonis 6 " Apteegiteenuse kättesaadavus väljastpoolt kanti"

Joonis 7 "Esmatarbekaubateenuse kättesaadavus väljastpoolt kanti"

Joonis 8 "Postiteenuse kättesaadavus väljastpoolt kanti"

 

Teemaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Lääne maakonna kantide kirjeldused

Lisa 2. Tabel – Külad kantides

Lisa 3. Head näited teenuste tagamiseks kandis

Lisa 4. Sotsiaalse infrastruktuuri objektid kantides

Lisa 5. Teemakaart – Sotsiaalne infrastruktuur Lääne maakonnas aastal 2007

Lisa 6. Tabel – Läänemaa koolid

Lisa 7. Tabel – Ühistranspordiliinid (väljumised maakonna- ja vallakeskustest, parvlaeva sõidugraafik)

   Tabel – Ühistranspordi kättesaadavus koond; Planeeritavad tolmuvaba kattega teelõigud

Lisa 8. Teemakaart  – Lääne maakonna bussiliinid

Lisa 9. Teemakaart  – Lääne maakonna teekatted

Lisa 10. Lääne maakonna elanikud

     Rahvaloendus 2000 vanusegruppide lõikes

Lisa 11. Rahvastiku ränne Läänemaal aastatel 2000-2005

Lisa 12. Rahvastikusuundumused kuni aastani 2015

Lisa 13. Rahvastikuprognoos

Lisa 14. Tabel – Probleemsed ja potentsiaalselt probleemsed teenused kantides

Lisa 15. Planeeritud uued elamukrundid 2003-2007