Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur"

 

Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Sotsiaalne infrastruktuur" koosneb teemakaarte sisaldavast tekstist ning joonisest (kaardist) mõõtkavas 1:100 000. Planeeringu juurde kuuluvad selle koostamiseks tarvilikku taustteavet sisaldavad lisad.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Kaart

 

Planeeringu lisad:

Lisa 1. Tartumaa kantide iseloomustus

Lisa 2. Tartumaa omavalitsuste vastused ankeedile

Lisa 3. Kokkuvõtted kohtumistest valdadega

Lisa 4. Tartumaa sotsiaaldemograafiline andmestik

Lisa 5. Väljavõtted andmekogumikest