Hea veebilehe külastaja!

Maavalitsus.ee leht on pideval täiendamisel, püüame kõik maakonnaplaneeringute materjalid üleslaadida esimesel võimalusel. Kui Te ei leia uuelt veebilehelt vajalikku informatsiooni, palume pöörduda otse vastava maakonna ruumilise planeerimise peaspetsialisti poole:

Loona Kangur

Loona.Kangur@fin.ee

7 155 803

Alan Rood

Alan.Rood@fin.ee

7 155 805

Helen Madison

Helen.Madison@fin.ee

7 155 802