Saaremaa

Tulenevalt haldusreformi läbiviimisel tekkinud haldusterritoriaalsetest muudatustest kuulub Saare maakonna koosseisu alates 21. oktoobrist 2017 Saaremaa vald. Oma haldusterritoriaalsed piirid säilitasid Muhu vald ja Ruhnu vald. 

Joonis. Maakonnaplaneeringu kehtivus haldusreformi järgsel Saaremaal.

Saare maakonna territoorium haldusreformi käigus ei muutunud. Eeltoodud põhjusel kehtib haldusreformi järgses Saaremaa vallas, Muhu vallas ja Ruhnu vallas Saare maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud tumekollasega).

Täiendava informatsiooni (k. a planeeringumenetlust puudutavate dokumentide) saamiseks palume pöörduda vastava maakonna ruumilise planeerimise peaspetsialisti poole:

Piret Kivi                                  Piret.Kivi@fin.ee                             715 5871