Hea veebilehe külastaja!

Maavalitsus.ee leht on pideval täiendamisel, püüame kõik maakonnaplaneeringute materjalid üleslaadida esimesel võimalusel. Kui Te ei leia uuelt veebilehelt vajalikku informatsiooni, palume pöörduda otse vastava maakonna ruumilise planeerimise peaspetsialisti poole:

Peep Männiksaar

Peep.Manniksaar@fin.ee

7 155 881

Margus Hendrikson

Margus.Hendrikson@fin.ee

7 155 885